DU LỊCH LONG HẢI

TOUR LONG HẢI 2 NGÀY 1 ĐÊM

TOUR LONG HẢI 2 NGÀY 1 ĐÊM

Lịch trình Sài Gòn - Núi Minh Đạm - Đồi Cừu Suối Nghệ - Long Hải - Teambuilding - Gala Dinner hoặc Lửa Trại - Sài Gòn

Thời gian 2 Ngày 1 đêm

Xe Ô tô

Khách sạn 3 *

980.000vnđ

Xem thêm >>
TOUR DU LỊCH LONG HẢI 2 NGÀY 1 ĐÊM

TOUR DU LỊCH LONG HẢI 2 NGÀY 1 ĐÊM

Lịch trình Sài Gòn - Núi Minh Đạm - Đồi Cừu Suối Nghệ - Long Hải - Teambuilding - Dinh Cô - Đảo Long Sơn - Sài Gòn

Thời gian 2 NGÀY 1 ĐÊM

Xe Ô tô

Khách sạn 3 *

980.000vnđ

Xem thêm >>
TOUR LONG HẢI BÌNH CHÂU 2 NGÀY 1 ĐÊM

TOUR LONG HẢI BÌNH CHÂU 2 NGÀY 1 ĐÊM

Lịch trình Sài Gòn - Bình Châu - Long Hải - Teambuilding - Dinh Cô - Đồi Cừu Suối Nghệ - Đảo Long Sơn - Sài Gòn

Thời gian 2 ngày 1 đêm

Xe Ô tô

Khách sạn 3 *

1.100.000vnđ

Xem thêm >>
TOUR LONG HẢI 3 NGÀY RESORT 4 SAO

TOUR LONG HẢI 3 NGÀY RESORT 4 SAO

Lịch trình Tp.Hồ Chí Minh - Bình Châu - Long Hải - Đồi Cừu Long Hải - Teambuilding - Đảo Long Sơn - Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian 3 ngày 2 đêm

Xe Ô Tô

Khách sạn 4 sao

4.500.000vnđ

Xem thêm >>
TOUR BIỂN LONG HẢI

TOUR BIỂN LONG HẢI

Lịch trình Sài Gòn - Bình Châu - Long Hải - Teambuilding - Dinh Cô - Đồi Cừu Suối Nghệ - Đảo Long Sơn - Sài Gòn

Thời gian 2 ngày 1 đêm

Xe Ô tô

Khách sạn Tiêu chuẩn

1.199.000vnđ

Xem thêm >>
Khám Phá Long Hải 2 Ngày 1 Đêm

Khám Phá Long Hải 2 Ngày 1 Đêm

Lịch trình Sài Gòn - Bình Châu - Long Hải - Teambuilding - Dinh Cô - Đồi Cừu Suối Nghệ - Đảo Long Sơn - Sài Gòn

Thời gian 2 ngày 1 đêm

Xe Ô tô

Khách sạn 3 sao

1.199.000vnđ

Xem thêm >>
Du Lịch Long Hải Giá Rẻ

Du Lịch Long Hải Giá Rẻ

Lịch trình Sài Gòn - Bình Châu - Long Hải - Teambuilding - Dinh Cô - Đồi Cừu Suối Nghệ - Đảo Long Sơn - Sài Gòn

Thời gian 2 ngày 1 đêm

Xe Ô tô

Khách sạn 3 sao

1.299.000vnđ

Xem thêm >>
Du Lịch Long Hải TeamBuilding

Du Lịch Long Hải TeamBuilding

Lịch trình Sài Gòn - Bình Châu - Long Hải - Teambuilding - Dinh Cô - Đồi Cừu Suối Nghệ - Đảo Long Sơn - Sài Gòn

Thời gian 2 ngày 1 đêm

Xe Ô tô

Khách sạn 3 sao

1.210.000vnđ

Xem thêm >>
Du Lịch Long Hải Gala Dinner

Du Lịch Long Hải Gala Dinner

Lịch trình Sài Gòn - Bình Châu - Long Hải - Teambuilding - Dinh Cô - Đồi Cừu Suối Nghệ - Đảo Long Sơn - Sài Gòn

Thời gian 2 ngày 1 đêm

Xe Ô tô

Khách sạn 3 sao

1.310.000vnđ

Xem thêm >>
Tour Long Hải 3 Ngày 2 Đêm

Tour Long Hải 3 Ngày 2 Đêm

Lịch trình Tp.Hồ Chí Minh - Bình Châu - Long Hải - Đồi Cừu Long Hải - Teambuilding - Đảo Long Sơn - Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian 3 ngày 2 đêm

Xe Ô tô

Khách sạn 2 *

2.390.000vnđ

Xem thêm >>
Du Lịch Long Hải 3 Ngày 2 Đêm

Du Lịch Long Hải 3 Ngày 2 Đêm

Lịch trình Tp.Hồ Chí Minh - Bình Châu - Long Hải - Đồi Cừu Long Hải - Teambuilding - Đảo Long Sơn - Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian 3 ngày 2 đêm

Xe Ô tô

Khách sạn 4 sao

4.290.000vnđ

Xem thêm >>
Tour Long Hải TeamBuilding

Tour Long Hải TeamBuilding

Lịch trình Tp.Hồ Chí Minh - Bình Châu - Long Hải - Đồi Cừu Long Hải - Teambuilding - Đảo Long Sơn - Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian 3 ngày 2 đêm

Xe Ô tô

Khách sạn 2 *

2.690.000vnđ

Xem thêm >>
Tour Gala Dinner Long Hải

Tour Gala Dinner Long Hải

Lịch trình Tp.Hồ Chí Minh - Bình Châu - Long Hải - Đồi Cừu Long Hải - Teambuilding - Đảo Long Sơn - Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian 3 ngày 2 đêm

Xe Ô tô

Khách sạn 4 Sao

4.290.000vnđ

Xem thêm >>
Du Lịch Biển Long Hải 3 Ngày 2 Đêm

Du Lịch Biển Long Hải 3 Ngày 2 Đêm

Lịch trình Tp.Hồ Chí Minh - Bình Châu - Long Hải - Đồi Cừu Long Hải - Teambuilding - Đảo Long Sơn - Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian 3 ngày 2 đêm

Xe Ô tô

Khách sạn 2 *

2.690.000vnđ

Xem thêm >>
Tour Biển Long Hải Giá Rẻ

Tour Biển Long Hải Giá Rẻ

Lịch trình Tp.Hồ Chí Minh - Bình Châu - Long Hải - Đồi Cừu Long Hải - Teambuilding - Đảo Long Sơn - Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian 3 ngày 2 đêm

Xe Ô tô

Khách sạn Tiêu chuẩn

1.890.000vnđ

Xem thêm >>
Tour Biển Long Hải 3 Ngày 2 Đêm

Tour Biển Long Hải 3 Ngày 2 Đêm

Lịch trình Tp.Hồ Chí Minh - Bình Châu - Long Hải - Đồi Cừu Long Hải - Teambuilding - Đảo Long Sơn - Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian 3 ngày 2 đêm

Xe Ô tô

Khách sạn 3 sao

2.890.000vnđ

Xem thêm >>
Du Lịch Long Hải Bình Châu

Du Lịch Long Hải Bình Châu

Lịch trình Tp.Hồ Chí Minh - Bình Châu - Long Hải - Đồi Cừu Long Hải - Teambuilding - Đảo Long Sơn - Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian 3 ngày 2 đêm

Xe Ô tô

Khách sạn 3 sao

2.890.000vnđ

Xem thêm >>
Khám Phá Long Hải 3 Ngày 2 Đêm

Khám Phá Long Hải 3 Ngày 2 Đêm

Lịch trình Tp.Hồ Chí Minh - Bình Châu - Long Hải - Đồi Cừu Long Hải - Teambuilding - Đảo Long Sơn - Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian 3 ngày 2 đêm

Xe Ô tô

Khách sạn 2 *

2.690.000vnđ

Xem thêm >>
Tour Long Hải Bình Châu

Tour Long Hải Bình Châu

Lịch trình Tp.Hồ Chí Minh - Bình Châu - Long Hải - Đồi Cừu Long Hải - Teambuilding - Đảo Long Sơn - Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian 3 ngày 2 đêm

Xe Ô tô

Khách sạn 4 sao

4.290.000vnđ

Xem thêm >>
Du Lịch Biển Long Hải

Du Lịch Biển Long Hải

Lịch trình Tp.Hồ Chí Minh - Bình Châu - Long Hải - Đồi Cừu Long Hải - Teambuilding - Đảo Long Sơn - Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian 3 ngày 2 đêm

Xe Ô tô

Khách sạn 3 *

1.980.000vnđ

Xem thêm >>
Long Hải Teambuilding

Long Hải Teambuilding

Lịch trình Tp.Hồ Chí Minh - Bình Châu - Long Hải - Đồi Cừu Long Hải - Teambuilding - Đảo Long Sơn - Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian 3 ngày 2 đêm

Xe Ô tô

Khách sạn 2 *

2.390.000vnđ

Xem thêm >>
Long Hải Gala Dinner

Long Hải Gala Dinner

Lịch trình Tp.Hồ Chí Minh - Bình Châu - Long Hải - Đồi Cừu Long Hải - Teambuilding - Đảo Long Sơn - Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian 3 ngày 2 đêm

Xe Ô tô

Khách sạn 2 *

2.390.000vnđ

Xem thêm >>
Hotline
Hotline