DU LỊCH NINH CHỮ

KHÁM PHÁ VỊNH VĨNH HY 2 NGÀY 2 ĐÊM

KHÁM PHÁ VỊNH VĨNH HY 2 NGÀY 2 ĐÊM

Lịch trình Sài Gòn - Ninh Chữ -Vịnh Vĩnh Hy - Đồi Cát Nam Cương - Vườn Nho Ninh Chữ - Làng Gốm Bàu Trúc - Sài Gòn

Thời gian 2 ngày 2 đêm

Xe Ô tô

Khách sạn Tiêu chuẩn

1.490.000vnđ

Xem thêm >>
NINH CHỮ 2 NGÀY 2 ĐÊM

NINH CHỮ 2 NGÀY 2 ĐÊM

Lịch trình Sài Gòn - Ninh Thuận - Ninh Chữ - Resort Hoàn Cầu - Vịnh Vĩnh Hy - Vườn Nho Ông Ba Mọi - Sài Gòn

Thời gian 2 ngày 2 đêm

Xe Ô tô

Khách sạn Tiêu chuẩn

1.150.000vnđ

Xem thêm >>
TOUR DU LỊCH NINH CHỮ

TOUR DU LỊCH NINH CHỮ

Lịch trình Sài Gòn - Ninh Chữ - Lửa Trại - Vĩnh Hy - Team Building - Gala Dinner - Vườn Nho Ông Ba Mọi - Sài Gòn

Thời gian 3 NGÀY 2 ĐÊM

Xe Xe du lịch đời mới

Khách sạn 3 *

2.085.000vnđ

Xem thêm >>
KHÁM PHÁ NINH CHỮ 3 NGÀY 2 ĐÊM

KHÁM PHÁ NINH CHỮ 3 NGÀY 2 ĐÊM

Lịch trình Tp.Hồ Chí Minh - Ninh Thuận - Làng Gốm Bàu Trúc - Vịnh Vĩnh Hy - Vườn Nho Ông Ba Mọi - Tp.Hồ Chí Minh

Thời gian 3 ngày 2 đêm

Xe Ô tô

Khách sạn Tiêu chuẩn

1.750.000vnđ

Xem thêm >>
TOUR DU LỊCH NINH CHỮ 3 NGÀY 2 ĐÊM

TOUR DU LỊCH NINH CHỮ 3 NGÀY 2 ĐÊM

Lịch trình Tp.Hồ Chí Minh - Ninh Thuận - Làng Gốm Bàu Trúc - Vịnh Vĩnh Hy - Vườn Nho Ông Ba Mọi - Tp.Hồ Chí Minh

Thời gian 3 ngày 2 đêm

Xe Ô tô

Khách sạn Tiêu chuẩn

1.750.000vnđ

Xem thêm >>
DU LỊCH VỊNH VĨNH HY

DU LỊCH VỊNH VĨNH HY

Lịch trình Sài Gòn - Ninh Chữ -Vịnh Vĩnh Hy - Đồi Cát Nam Cương - Vườn Nho Ninh Chữ - Làng Gốm Bàu Trúc - Sài Gòn

Thời gian 2 ngày 2 đêm

Xe Ô tô

Khách sạn Tiêu chuẩn

1.490.000vnđ

Xem thêm >>
KHÁM PHÁ NINH CHỮ 2 NGÀY 2 ĐÊM

KHÁM PHÁ NINH CHỮ 2 NGÀY 2 ĐÊM

Lịch trình Sài Gòn - Ninh Thuận - Ninh Chữ - Resort Hoàn Cầu - Vịnh Vĩnh Hy - Vườn Nho Ông Ba Mọi - Sài Gòn

Thời gian 2 ngày 2 đêm

Xe Ô tô

Khách sạn Tiêu chuẩn

1.150.000vnđ

Xem thêm >>
TOUR VỊNH VĨNH HY 2 NGÀY 2 ĐÊM

TOUR VỊNH VĨNH HY 2 NGÀY 2 ĐÊM

Lịch trình Sài Gòn - Ninh Chữ -Vịnh Vĩnh Hy - Đồi Cát Nam Cương - Vườn Nho Ninh Chữ - Làng Gốm Bàu Trúc - Sài Gòn

Thời gian 2 ngày 2 đêm

Xe Ô tô

Khách sạn Tiêu chuẩn

1.490.000vnđ

Xem thêm >>
TOUR NINH CHỮ 3 NGÀY 2 ĐÊM

TOUR NINH CHỮ 3 NGÀY 2 ĐÊM

Lịch trình Tp.Hồ Chí Minh - Ninh Thuận - Làng Gốm Bàu Trúc - Vịnh Vĩnh Hy - Vườn Nho Ông Ba Mọi - Tp.Hồ Chí Minh

Thời gian 3 ngày 2 đêm

Xe Ô tô

Khách sạn Tiêu chuẩn

1.750.000vnđ

Xem thêm >>
DU LỊCH NINH CHỮ 2 NGÀY 2 ĐÊM

DU LỊCH NINH CHỮ 2 NGÀY 2 ĐÊM

Lịch trình Sài Gòn - Ninh Thuận - Ninh Chữ - Resort Hoàn Cầu - Vịnh Vĩnh Hy - Vườn Nho Ông Ba Mọi - Sài Gòn

Thời gian 2 ngày 2 đêm

Xe Ô tô

Khách sạn Tiêu chuẩn

1.150.000vnđ

Xem thêm >>
TOUR DU LỊCH NINH CHỮ ĐÀ LẠT

TOUR DU LỊCH NINH CHỮ ĐÀ LẠT

Lịch trình Sài Gòn - Biển Cà Ná - Vịnh Vĩnh Hy - Tp.Đà Lạt - Đường Hầm Nghệ Thuật - Thiền Viện Trúc Lâm - Sài Gòn

Thời gian 4 ngày 3 đêm

Xe Xe du lịch đời mới

Khách sạn 3 *

1.850.000vnđ

Xem thêm >>
DU LỊCH NINH CHỮ 3 NGÀY 2 ĐÊM

DU LỊCH NINH CHỮ 3 NGÀY 2 ĐÊM

Lịch trình Tp.Hồ Chí Minh - Ninh Thuận - Làng Gốm Bàu Trúc - Vịnh Vĩnh Hy - Vườn Nho Ông Ba Mọi - Tp.Hồ Chí Minh

Thời gian 3 NGÀY 2 ĐÊM

Xe Ô tô

Khách sạn 3 *

1.750.000vnđ

Xem thêm >>
TOUR CỔ THẠCH NINH CHỮ 2 NGÀY 2 ĐÊM

TOUR CỔ THẠCH NINH CHỮ 2 NGÀY 2 ĐÊM

Lịch trình Sài Gòn - Cổ Thạch - Ninh Chữ - Vịnh Vĩnh Hy - Ngắm San Hô - Vườn Nho Ông Ba Mọi - Sài Gòn

Thời gian 2 ngày 2 đêm

Xe Ô tô

Khách sạn 3 *

1.150.000vnđ

Xem thêm >>
TOUR DU LỊCH NINH CHỮ 2 NGÀY 2 ĐÊM

TOUR DU LỊCH NINH CHỮ 2 NGÀY 2 ĐÊM

Lịch trình Sài Gòn - Ninh Thuận - Ninh Chữ - Resort Hoàn Cầu - Vịnh Vĩnh Hy - Vườn Nho Ông Ba Mọi - Sài Gòn

Thời gian 2 ngày 2 đêm

Xe Ô tô

Khách sạn 3 *

1.150.000vnđ

Xem thêm >>
DU LỊCH VỊNH VĨNH HY 2 NGÀY 2 ĐÊM

DU LỊCH VỊNH VĨNH HY 2 NGÀY 2 ĐÊM

Lịch trình Sài Gòn - Ninh Chữ -Vịnh Vĩnh Hy - Đồi Cát Nam Cương - Vườn Nho Ninh Chữ - Làng Gốm Bàu Trúc - Sài Gòn

Thời gian 2 ngày 2 đêm

Xe Ô tô

Khách sạn 3 *

1.490.000vnđ

Xem thêm >>
Hotline
Hotline