Tour tết âm

Du Lịch Phan Thiết - Tết Âm Lịch
Du Lịch Phan Thiết - Tết Âm Lịch được tổ chức bởi Công Ty du lịch Phú Sĩ. Du khách có dịp tham quan KDL Núi Tà Cú, Lâu Đài Rượu Vang, Bikini Beach, Tắm Biển và Hồ Bơi.

Du Lịch Phan Thiết - Tết Âm Lịch

Hotline
Hotline
"C_IBw6TLspuxA": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "send_to": ["AW-969936590/mcgOCKy_7MAZEM6dwM4D"] } }